System BBS600

Prezentacja masywnych bloków z litego betonu tworzących komplet klocków do układania trwałych konstrukcji budowlanych.

K2N03

300mm x 600mm x 500mm

(f) 0,15 m2 - (o) 0,09 m3 - (m) 0,21 t
Najmniejszy podstawowy blok systemu. Niezastąpiony w wyrównywaniu pionowych krawędzi ścian.

K2N06

600mm x 600mm x 500mm

(f) 0,30 m2 - (o) 0,18 m3 - (m) 0,42 t
Drugi z najmniejszych betonowych klocków systemowych. Podstawowy rozmiar do przemieszczania spoin w kolejnych warstwach układanych bloków.

K2N06S

600mm x 600mm x 500mm

(f) 0,15 m2 - (o) 0,09 m3 - (m) 0,21 t
Specjalny element betonowy zwieńczający ostatni poziom ukosu ściany. Najczęściej stosowany do układanych w ostatniej warstwie "klocków" wykończenia ściany - K2N12G.

K2N09S

900mm x 600mm x 500mm

(f) 0,32 m2 - (o) 0,19 m3 - (m) 0,44 t
Blok końcowy poziomów, zakończonych ukosem. Stosowany z klockiem K2N06S.

K2N09

900mm x 600mm x 500mm

(f) 0,45 m2 - (o) 0,27 m3 - (m) 0,63 t
Standardowy betonowy blok tworzący strukturę układanych ścian. Często stosowany w miejscach układania pilastrów. Pozwala zachować strukturę przesuniętych spoin.

K2N12

1200mm x 600mm x 500mm

(f) 0,60 m2 - (o) 0,36 m3 - (m) 0,83 t
Masywny element z litego betonu tworzący strukturę układanych ścian.

K2N12G

1200mm x 600mm x 500mm

(f) 0,60 m2 - (o) 0,36 m3 - (m) 0,83 t
Klocek o podobnym zastosowaniu co bloki ukosów. Tworzy eleganckie zwieńczenie górnego poziomu budowli, dopasowany do K2N06S. Pozwala na wykonanie gładkiego wykończenia muru.

K2N15

1500mm x 600mm x 500mm

(f) m2 - (o) m3 - (m) t
Standardowy betonowy blok tworzący strukturę układanych ścian.

K2N18

1800mm x 600mm x 500mm

(f) 0,90 m2 - (o) 0,54 m3 - (m) 1,20 t
Najdłuższy element element betonowy systemu. Efektywnie wypełniający dłuższe odcinki stawianych konstrukcji.

K2N18L

1800mm x 600mm x 500mm

(f) 0,90 m2 - (o) 0,54 m3 - (m) 1,20 t
Specjalny kształt bloku do zmiany kąta układania konstrukcji np. ścian lub murów. Pojedynczy wypust na końcu pozwala zazębić dwa ciągi betonowych klocków pod dowolnym kątem.

K3N12

1200mm x 900mm x 500mm

(f) 0,60 m2 - (o) 0,54 m3 - (m) 1,25 t
Element do układania np. szerszej bardziej stabilnej podstawy muru tzw. stopy. Używany razem z blokami K2N12R.

K3N12R

1200mm x (900mm>600mm) x 500mm

(f) 0,60 m2 - (o) 0,44 m3 - (m) 1,01 t
Element stosowany do zmiany grubości wznoszonej konstrukcji tzw. redukcja. Stosowany do układania na elemencie K3N12 lub bezpośrednio jako podstawa np. muru.